POLITYKA PRYWATNOŚCI - Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) informuję o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych w związku z  korzystaniem z Galerii Magdaleny Słomskiej


1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest Magdalena Słomska, zam. Parysa 46, 20-712 Lublin


2. Kontakt z administratorem danych

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: mim@data.pl
Prosimy o wpisane słowa "RODO" w tytule wiadomości celem sprawniejszej identyfikacji spraw. Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być wykorzystane w ramach:

- realizacji zamówienia dokonanego na stronie sklepu - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
- utworzenia konta w sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Użytkownika zgoda.


4. Sposób podawania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.


5. Okres przechowywania danych osobowych

Sklep nie będzie przechowywał danych osobowych Klientów dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. W zależności od podstawy prawnej dane osobowe będą przechowywane:

- na podstawie udzielonej zgody - nie dłużej niż do momentu wycofania zgody przez Klienta sklepu.
- na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Informujemy, że dochowujemy wszelkiej staranności, by było one przechowywane w bezpieczny sposób.
 

6. Uprawnienia Klienta w zakresie przetwarzanych danych

Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klientowi ma również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są udostępniane przez Administratora tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby możliwa była wysoka jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług (np. wysyłki). Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.